P

Paketbefordran Pant Pantbrev Pantsättning, bostadsrätt Pantsättningsavgift Pappershanddukar, pappersmuggar Parallellfirma Parkeringsavgifter Parkeringsböter Parkeringsförmån Parkeringsplats Participating debenture Partiell fission Partrederi Patent Penningtvätt Pensionsförsäkringar Pensionskostnader Pensionsskuld/pensionsavsättning Pensionsstiftelse Per capsulam Periodiseringsfond Periodiseringsprincipen Periodisk sammanställning Personalbilar Personalbonus Personalfester Personalkostnader Personalliggare Personalmatsal/restaurang Personaloptioner Personalrabatter Personalrekrytering Personalrepresentation Personalservering Personalskatt Personalstiftelse Personaltidningar Personaluthyrning Personbilskostnader Personligt ansvar Personligt ansvar vid tvångslikvidation Personuppgiftsansvar Pilotskolan Plats för bolagsstämma Plikter för bolagsfunktionärer Pluralitet Pluralitetsregler Plusgiro Portföljbolag Porto Post- och Inrikes Tidningar Postbox Poster inom linjen Post-för-postvärdering Postförskott Postorder Poströstning Postväxel Praktikanter Praktiskt ogenomförbart Preferensaktier Preliminär skatt Premieobligationer Prenumerationsbilar Presentkort/presentcheckar Prisbasbelopp Prislistor Privat ackord Privata aktiebolag Privata bostadsutgifter Privata inkomster Privata insättningar Privata utgifter Privata uttag Privatbostad/privatbostadsfastighet Privatisering Produkter i arbete Proformakvitto Programvara, datorprogram Projekteringskostnader Prokura Prospekt Protokoll på bolagsstämma Protokoll på styrelsemöte Protokollförare på bolagsstämma Prover/provexemplar Provisioner Provnings- och provtagningsavgifter PRV/Bolagsverket - avgifter Publika aktiebolag Publika aktiebolags försäljning av egna aktier Punktskatter Pyramidägande Pågående arbeten Pågående nybyggnad Pågående till- och ombyggnad Påminnelseavgifter Påsar