Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan – KRED – utfärdar redovisningsregler för Svenska kyrkan. 

Här hittar du utdrag i Kyrkoordningen och andra regler från Svenska kyrkan som är nödvändiga ur ett redovisningsperspektiv.