Svenska kyrkan

Svenska Kyrkans Redovisningskommitté – KRED – utfärdar redovisningsregler för Svenska kyrkan. I KRED 2015:2 Redovisningsregler för Svenska kyrkan hittar du vilka regler som ska användas för större enheter som tillpar K3 respektive mindre enheter som tillämpar äldre BFN-regelverket.

Här hittar du även utdrag i Kyrkoordningen och andra regler från Svenska kyrkan som är nödvändiga ur ett redovisningsperspektiv.