Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

1985

Nummer 10 1985

Nummer 9 1985

Nummer 8 1985

Nummer 7 1985

Nummer 6 1985

Nummer 5 1985

Nummer 4 1985

Nummer 3 1985

Nummer 2 1985

Nummer 1 1985