Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

1988

Nummer 12 1988

Nummer 11 1988

Nummer 10 1988

Nummer 8-9 1988

Nummer 6-7 1988

Nummer 5 1988

Nummer 4 1988

Nummer 3 1988

Nummer 2 1988

Nummer 1 1988