Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

1989

Nummer 12 1989

Nummer 11 1989

Nummer 10 1989

Nummer 8-9 1989

Nummer 6-7 1989

Nummer 5 1989

Nummer 4 1989

Nummer 3 1989

Nummer 2 1989

Nummer 1 1989