Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

1993

Nummer 12 1993

Nummer 11 1993

Nummer 10 1993

Nummer 8-9 1993

Nummer 6-7 1993

Nummer 5 1993

Nummer 4 1993

Nummer 3 1993

Nummer 2 1993

Nummer 1 1993