Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

1997

Nummer 12 1997

Nummer 11 1997

Nummer 10 1997

Nummer 8-9 1997

Nummer 6-7 1997

Nummer 5 1997

Nummer 4 1997

Nummer 3 1997

Nummer 2 1997

Nummer 1 1997