Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

2002

Nummer 12 2002

Nummer 11 2002

Nummer 10 2002

Nummer 8-9 2002

Nummer 6-7 2002

Nummer 5 2002

Nummer 4 2002

Nummer 3 2002

Nummer 2 2002

Nummer 1 2002