Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

2003

Nummer 12 2003

Nummer 11 2003

Nummer 10 2003

Nummer 8-9 2003

Nummer 6-7 2003

Nummer 5 2003

Nummer 4 2003

Nummer 3 2003

Nummer 2 2003

Nummer 1 2003