Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

2004

Nummer 12 2004

Nummer 11 2004

Nummer 10 2004

Nummer 8-9 2004

Nummer 6-7 2004

Nummer 5 2004

Nummer 4 2004

Nummer 3 2004

Nummer 2 2004

Nummer 1 2004