Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

2006

Nummer 12 2006

Nummer 11 2006

Nummer 10 2006

Nummer 8-9 2006

Nummer 6-7 2006

Nummer 5 2006

Nummer 4 2006

Nummer 3 2006

Nummer 2 2006

Nummer 1 2006