Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

2020

Nummer 7 2020

Nummer 6 2020

Nummer 5 2020

Nummer 4 2020

Nummer 3 2020

Nummer 2 2020

Nummer 1 2020

Fördjupning nr 3 2020

Fördjupning nr 2 2020

Fördjupning nr 1 2020