Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

2021

Nummer 7 2021

Nummer 6 2021

Nummer 5 2021

Nummer 4 2021

Nummer 3 2021

Nummer 2 2021

Nummer 1 2021

Fördjupning nr 4 2021

Fördjupning nr 3 2021

Fördjupning nr 2 2021

Fördjupning nr 1 2021