15
maj

Intrastat

Intrastat

Storlek

Efter beslut från SCB baserat på värdet av införsel och/eller utförsel av varor från/till andra EU-länder de senaste tolv månaderna.

Avseende period

April 2020

Rapportmetod

Elektronisk

Aktivitet

Deklaration