12
okt

Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter

Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter

Storlek

Små företag (omsättning högst 40 miljoner kronor)

Avseende period

September 2020

Aktivitet

Deklaration och betalning