12
okt

Egen skatteinbetalning

Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på "kvarskatt" på mer än 30.000 kronor

Storlek

Alla företag

Bokslutsdatum

Räkenskapsår som slutar den 31 juli eller 31 augusti 2020

Aktivitet

Betalning