• FAR Online – Tjänsten som samlar alla ekonomiregler

Uttalande från RN

Revisorsnämnden har lämnat ett uttalande om hur en revisor bör agera i situationer där antagandet om fortsatt drift kan ifrågasättas avseende bolag som tillämpar K2-regelverket. 

Läs uttalandet här.

Webbinarium om FAR Online

På våra webbinarier får du lära dig att använda FAR Online. Denna gång kommer vi att gå igenom de nyheter och förändringar som skett sedan vi uppdaterade FAR Online.

Anmälan: 14/6 12.00, ca 45 min

Webbinariet är såklart kostnadsfritt!

Ska du skriva revisorsprovet?

Då du inte får ha tillgång till internet under revisorsprovet så kommer du inte heller ha tillgång till FAR Online. Därför har vi gjort filer du kan använda dig av på provet. Kontaka kundservice om du ska skriva provet så hjälper vi dig.

kundservice@far.se

Telefonnummer: 08 506 112 00

 • Belopp

  Basbelopp
  År Prisbas-belopp Förhöjt pbb. Inkomst­basbelopp
  2016 44 300 45 200 59 300
  2015 44 500 45 400 58 100
  2014 44 400 45 300 56 900
  Utdelning fåmansföretag
  Inkomstår Schablon-   belopp  
  2016 159.775    
  2015 156.475    
  2014 155.650    
 • Räntesatser

  Periodiseringsfond - Räntebeläggning för juridiska personer
  Inkomstår Räntesats

  2015 0,65    
  2014 1,50
   
  2013 1,07


  Referensränta
  Datum Procent


  1/1/2016 0,0    
  1/7/2015
  0,0


  1/1/2015 0,0


  Ränta på skattekontot
  Period Intäkt
  Kostnad Låg
  Kostnad Hög
  1/1/2013 - 0,5625 1,25 16,25
  1/10/2011 - 31/12/2012 0,45 1 16
  Räntefördelning
  Inkomstår Positiv Negativ
  2016 6,65 1,65  
  2015 6,90
  1,90
  2014 8,09 3,09
  Statslåneränta
  År
  31 maj
  30 nov
  Genomsnitt
  2015 0,62 0,65 0,58
  2014 1,83 0,90 1,62
  2013 1,76 2,09 2,01
 • Traktamenten och avdrag

  Bilresor - avdragsgilla belopp (kr/mil)
  Inkomstår Egen bil
  Förmånsbil, diesel
  Förmånsbil, bensin mm
  2016  18,50 6,50 9,50
  2015  18,50
  6,50
  9,50
  Kostförmån  2016
  Frukost, lunch och middag

  220
  Lunch eller middag
    88
  Frukost
    44
  Representation 2016
  Extern och intern lunch, middag, supé

  90
  Andra måltider än ovan

  60
  Revision, bolagsstämma, föreningsstämma

  60
  Teater och golf vid extern representation

  180
  Kringkostnader för personalfest, te.x. lokalhyra     180
        (exkl.moms)
  Skattefria gåvor från arbetsgivare 
  Julgåva    
  450
  Jubileumsgåva
    1.350
  Minnesgåva
    15.000
        (inkl.moms)
  Traktamenten - inrikes resa 2016
  Heldagstraktamente

  220
  Halvdagstraktamente

  110
  Schablon för natt

  110
  Traktamente efter 3 mån

  154
  Ökande levnadsomkostnader
  Schablon- avdrag
  220
  154
  110
  66
  Minskning för:


     
  Frukost, lunch, middag
  198
  139
  99
  59
  Lunch och middag 154
  108
  77
  46
  Lunch eller middag
   77 54
  39 23
  Frukost  44 31 22
  13
 • Skattesatser

  Bolagsskatt och expansionsfondsskatt
  Period  Skattesats
  1/1/2013 -   22 %
  1/10/2011 - 31/12/2012  26,3 %
  Mervärdesskatt
    Skattesats Del av pris
  Normal
  25 %
  20 %
  Livsmedel, krog m.m. 12 % 10,71 %
  Persontransport, böcker, m.m. 6 % 5,66 %
  Arbetsgivaravgifter/egenagifter 2016
  Födda
  Arb.avgifter Egenavgifter
   – 1937 6,15 % 6,15 %
  1938 – 1950
  16,36 % 16,36 %
  1951 – 1990
  31,42 % 28,97 %
  Januari - maj
  1991 – 
  25,46 % 23,69 %
  Juni - december
  1991 – 
  31,42 % 28,97 %
  Skatteskala 2016
  Inkomst före grundavdrag Skatt inom skiktet (kommunal skatt 32kr)
                – 430 200
  32 %
  430 300 – 625 800
  52 %
  625 900 – 57 %
  Särskild löneskatt 2016
  24,26 % (betalas på pensionskostander, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv närings- verksamhet).
   
Se fler

Minneslistan

Hela minneslistan