1 §Den årliga avgiften enligt 17 § fastighetsmäklarförordningen (2021:518) ska betalas till Fastighetsmäklarinspektionen senast den 28 februari det år registreringen avser, om inte inspektionen meddelar något annat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:4

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2021 då Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2020:4) om den årliga avgiften ska upphöra att gälla.