Arbetsrätt

Som advokat, arbetsrättsjurist, HR-specialist, personalchef och personalhandläggare är dessa regelverk och föreskrifter dina dagliga verktyg. Även redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare behöver kännedom om den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Här har vi därför samlat de allra flesta lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter på arbetsrättsområdet.

Anställning och anställningsskydd

Medbestämmande

Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö

Arbets- och vilotid

Ledighet från anställning

Arbetsmiljö

Omställningsstöd

Sjuklön och rehabilitering

Diskrimineringsskydd

Personuppgifter och integritet

Utstationering och arbetstillstånd

Offentlig anställning

Anställnings- och avtalsvillkor

Tillsättningsärenden

Kollektivrätt

Ledighet

Arbetstvister

Allmänna handlingar och sekretess

Säkerhetsskydd

Obestånd och lönegaranti

Process

Arbetsmarknadsåtgärder

Varsel till Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsförsäkring och A-kassor

Arbetsmarknadsprogram

Kommunal medverkan

Anställningsstöd

Etableringsstöd

Ersättning inom stödåtgärderna

Arbetsförmedling

Undantagsregler och begränsningar

Personuppgiftsbehandling

Bidragsbrott