Fastighet

Fastighet har vi delat upp efter alla delar i fastighetsprocessen, från bildande till överlåtelse. Därtill finns både skatte- och processreglerna.

Bildande

Fastighetsbildning

Vattengräns och gemensamhetsanläggning

Register och inskrivning

Lantmäteriet

Planering och byggande

Planering och byggande

Planläggning och expropriation

Kulturhänsyn

Infrastruktur

Mineralfyndighet

Avtal och försäkring

Energideklaration

Miljöhänsyn

Miljöhänsyn

Vattenverksamhet

Mark- och områdesskydd

Tillsyn och prövning

Energieffektivisering

Ägande och förvaltning

Samägande

Allmänningar

Stängselskyldighet

Jakt och fiske

Utredning av äganderätten

Inskränkningar i äganderätten

Förvaltning

Kommunal förvaltning

Bostad, hyra och arrende

Hyra

Lägenhetsregister

Bostads- och kooperativ hyresrätt

Konsumentskydd vid semesterboende

Arrende

Förening

Pant och förmånsrätt

Pant

Dödande av handling

Utmätning

Förmånsrätt

Överlåtelse och förmedling

Köp, byte, gåva, bodelning m.m.

Exekutiv försäljning

Lantbruksegendom

Ombildning

Avtals- och fullmaktsregler

Tidsfrister, ränta m.m.

Mäklarregler

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Allmänt

Skatt

Här hittar du regler kring fastighetsskatt. För fler skatterättsliga regler gå till fliken Skatt ovan eller klicka här

Process

Process

Miljömål

Hyresförhandling och hyresmål

Skiljeförfarande

Skadestånd

Tidsfrister, ränta m.m.