Associationsrätt

Associationsrätt

Här har vi samlat associationsrätts- och handelsrättsregler. Under Associationsrätt hittar du bland annat regler om bolag, föreningar m.m. Under Handelsrätt hittar du avtalsrätt, köprätt m.m.

Aktiebolag

Europabolag

Förening

Europakooperativ

Handelsbolag/enkla bolag

Filial

Stiftelse

Handelsrätt

Här hittar du regler om ingående av olika former av handelsavtal. Dessa är indelade i olika områden för att du lätt ska hitta det du letar efter.

Avtal

Köp

Uppdrag

Fordran

Pant

Konsument

Betalningstider