Revision

Revision

Här har vi samlat alla regler som gäller särskilt för revision. Här finns både lagstiftning, regler från FAR, regler från IFAC (ISA) och ärenden och uttalanden från Revisorsinspektionen.

Här hittar du allt inom god revisionssed.

Ramverk

ISQM

Revisionsstandarder, ISA

200 – 299 Uppgifter och ansvar

300 – 499 Planering och intern kontroll

500 – 599 Revisionsbevis

600 – 699 Användning av annans arbete

700 – 799 Slutsatser och rapportering

800 – 899 Specialområden

Standarder för översiktlig granskning, ISRE

Standarder för bestyrkande av annat än historisk finansiell information, ISAE

Standarder för närliggande tjänster

SNT 4400 har ersatts av ISRS 4400. 

FARs rekommendationer i revisionsfrågor som behandlas i ISA

Här hittar du FARs rekommendationer i revisionsfrågor som behandlas i ISA.

FARs rekommendationer

Här hittar du FARs rekommendationer och uttalanden för revisions- och etikfrågor.

FARs uttalanden

FARs etikregler

Mallar & checklistor

Här hittar du uppdragsbrev, mallar och checklistor.

Författningar om revisorer och revision

Andra författningar om revision

Bolag och utländska filialer

Företag av allmänt intresse

Föreningar och stiftelser

Banker och försäkringsföretag

El- och gasverksamhet

Rådgivaransvar och personuppgifter

Penningtvätt och brott

Associationsrätt

Här hittar du regler om bolag och andra företagsformer. Vi har delat in associtationsrätten i flera områden för att du lätt ska hitta de regler du letar efter.

Aktiebolag

Europabolag

Handelsbolag/enkla bolag

Förening

Europakooperativ

Filial

Statlig revision

Författningar

Ekonomistyrningsverket

Kommunal revision

Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionens senaste avgöranden (beslutsdatum 2024-06-14).

Föreskrifter

Uttalanden

Kommenterade av FAR

Här hittar du de ärenden från Revisorsinspektionen som FAR har kommenterat.

April 2024

Februari 2024

December 2023

Oktober 2023

September 2023

Juni 2023

April 2023

Februari 2023

December 2022

Oktober 2022

September 2022

Juni 2022

Februari 2022

December 2021

Oktober 2021

September 2021

Juni 2021

April 2021

Februari 2021

November/december 2020

September/oktober 2020

Juni 2020

April 2020

Februari 2020

November 2019

Juni 2019

April 2019

Mars 2019

November 2018

September 2018

Februari/Mars/April 2018

November/December 2017

Juni/Maj 2017

Mars 2017

Februari 2017

December 2016

November 2016

September 2016

Juni 2016

April/Maj 2016

Februari 2016

December 2015

Oktober/November 2015

Juni 2015

Maj 2015

Februari/Mars 2015

December 2014

September/November 2014

Maj/Juni 2014

Mars 2014

Februari 2014

Disciplinärenden efter diarienummer

Revisorsinspektionens avgöranden sorterade efter diarienummer. 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016-2017

2011-2015

2006-2010

2000-2005

1995-1999

Reglering av Revisorsinspektionen