• Belopp

  Basbelopp
  ÅrPrisbas-beloppFörhöjt pbb.Inkomst­basbelopp
  2018 45 500 46 500 62 500
  2017 44 800 45 700 61 500
  2016 44 300 45 200 59 300
  Utdelning fåmansföretag
  InkomstårSchablon-   belopp  
  2017 163 075    
  2016 159 775    
  2015 156 475    
 • Räntesatser

  Periodiseringsfond - Räntebeläggning för juridiska personer
  InkomstårRäntesats  
  2017 0,36*    
  2016 0,47    
  2015 1,50    

  *0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

  Referensränta
  DatumProcent  
  1/1/2017 -0,5    
  1/7/2016 -0,5    
  1/1/2016 0,0    
  Ränta på skattekontot
  PeriodIntäktKostnad LågKostnad Hög
  1/1/2017 - 0 1,25 16,25
  1/1/2013 - 31/12/2016 0,5625 1,25 16,25
  Räntefördelning
  InkomstårPositivNegativ 
  2017 6,27 1,50  
  2016 6,65 1,65  
  2015 6,90 1,90  
  Statslåneränta
  År31 maj30 novGenomsnitt
  2017 0,34 0,49  
  2016 0,57 0,27 0,34
  2015 0,62 0,65 0,58
 • Traktamenten och avdrag

  Bilresor - avdragsgilla belopp (kr/mil)
  InkomstårEgen bil Förmånsbil, dieselFörmånsbil, bensin mm
  2017  18,50 6,50 9,50
  2016  18,50 6,50 9,50
  Kostförmån  2017
  Frukost, lunch och middag     225
  Lunch eller middag     90
  Frukost     45
  Skattefria gåvor från arbetsgivare 
  Julgåva    
  450
  Jubileumsgåva
    1.350
  Minnesgåva
    15.000
        (inkl.moms)
  Traktamenten - inrikes resa 2017
  Heldagstraktamente     220
  Halvdagstraktamente     110
  Schablon för natt     110
  Traktamente efter 3 mån     154
  Ökande levnadsomkostnader
  Schablon- avdrag
  220
  154
  110
  66
  Minskning för:


     
  Frukost, lunch, middag
  198
  139
  99
  59
  Lunch och middag 154
  108
  77
  46
  Lunch eller middag
   77 54
  39 23
  Frukost  44 31 22
  13
 • Skattesatser

  Bolagsskatt och expansionsfondsskatt
  Period  Skattesats
  1/1/2013 -   22 %
  1/10/2011 - 31/12/2012  26,3 %
  Mervärdesskatt
    Skattesats Del av pris
  Normal
  25 %
  20 %
  Livsmedel, krog m.m. 12 % 10,71 %
  Persontransport, böcker, m.m. 6 % 5,66 %
  Arbetsgivaravgifter/egenavgifter 2017
  FöddaArb.avgifterEgenavgifter
   – 1937 6,15 % 6,15 %
  1939 – 1951 16,36 % 16,36 %
  1952 –  31,42 % 28,97 %
   
       
  Skatteskala 2017
  Inkomst före grundavdragSkatt inom skiktet
                – 452 100  32 %
  452 200 – 651 700 52 %
  651 800 – 57 %
  Särskild löneskatt 2017
  24,26 % (betalas på pensionskostander, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv närings- verksamhet).
   
   
Se fler

Minneslistan

Inga händelser just nu.

Hela minneslistan