Engelska ordboken

FAR:s Engelska ordbok innehåller 14.000 engelsk-svenska översättningar av ord och begrepp inom områden som bolagsrätt, ekonomi och övrig affärsjuridik.

Gå direkt till...
Till toppen
Engelska ordboken

A

 • à conto
  on account
 • à contobetalning
  payment on account
  installment AmE
 • à jour
  up to date
 • abonnemang
  subscription
 • absorption
  (merger by) absorption
 • accept
  acceptance
 • acceptabel
  acceptable
  tolerable
 • acceptera
  accept
 • accis
  excise duty
 • ackord
  composition
  piecework
  piecework rate
 • ackordsförhandlingar
  arrangement with creditors
  composition negotiations
  composition proceedings
 • ackumulera
  accumulate
  aggregate
 • ackumulerad effekt
  cumulative effect
 • ackumulerad omräkningsdifferens
  cumulative translation difference (CTD)
 • ackumulerade avskrivningar
  accumulated depreciation
  accumulated amortisation
 • ackumulerade överavskrivningar
  accumulated excess depreciation
  accumulated excess amortisation
 • ackumulerat annat totalresultat
  accumulated other comprehensive income
 • ackvisition
  canvassing
  solicitation
 • acquis communautaire
  acquis communautaire
 • addera
  add
  add up
  add together
  sum
  cast AmE
  foot AmE
Visa fler 7139 Visa fler...