Penningtvätt

Här har vi samlat regler, tillsynsärenden och övrig information om penningtvätt.

EU-rätt

Lag och förordning

Särskilt om revision och revisorer

Revisorsinspektionens föreskrifter

Revisorsinspektionens tillsynsärenden

Här listar vi de tillsynsärenden från Revisorsinspektionen som särskilt berör penningtvätt. Här hittar du Revisorsinspektionens samtliga tillsynsärenden.

FAR

Polisen

Särskilt om redovisningskonsulter, skatterådgivare m.fl.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över bland annat pantbanker, redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag och trustförvaltare. Varuhandlare och konsthandlare omfattas under vissa förutsättningar också av tillsynen. Tillsynsuppdraget delas mellan länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Länsstyrelsens föreskrifter

Dessa föreskrifter är likalydande med 12FS 2017:22 från Skåne län och 14FS 2017:178 från Västra Götalands län, med tillhörande ändringsföreskrifter.

Länsstyrelsen Skåne

2023

2022

2021

Länsstyrelsen Stockholm

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Länsstyrelsen Västra Götaland

2023

2022

2021

2020

2019

2018

FAR

Finansiella företag

Finansinspektionen utövar tillsyn över företag som fått tillstånd av inspektionen att verka på den finansiella marknaden. Här hittar du inspektionens tillsynsärenden.

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över fastighetsmäklare. Här hittar du inspektionens tillsynsärenden.

Artiklar