Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Anställningsbekräftelse

Definition

Anställningsbekräftelse upprättas av arbetsgivaren och bekräftar vad anställningen innebär. Av anställningsbekräftelsen ska det framgå huruvida anställningen är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Vidare ska andra huvudsakliga villkor framgå, såsom lön och övriga förmåner.

Anställningsbekräftelse är något en arbetstagare har rätt till inom en månad efter det att anställningen tillträddes, enligt 6 c § anställningsskyddslagen. Han eller hon kan även efterfråga den redan före det att en anställning tillträds eller under pågående anställning. Exempelvis kan detta gälla om arbetstagaren inför kommande lånelöfte hos bank ska visa upp vilken typ av anställning denne har samt vilken inkomst som följer med den.

I anställningsbekräftelsen kan arbetsgivaren ange såväl fast lön som genomsnittlig provision. Banken vill ofta ha en så detaljerad bild av den anställdes inkomster som möjligt och dessutom naturligtvis en aktuell, rättvisande bild. För detta behöver inte ett nytt anställningsavtal upprättas vid ändrade villkor utan det räcker med en ny anställningsbekräftelse till den anställde.

Det finns också regler i 6 d-6 g §§ anställningsskyddslagen om ytterligare informationsskyldighet för arbetsgivare i andra situationer som kan uppkomma under anställningsförhållandet.

Tänk på

Arbetsgivaren ska vara noga med vad som anges i anställningsbekräftelsen, dels för att den ska vara rättvisande mot utomstående och dels för att arbetstagaren kan se den som ett substitut för ett nytt anställningsvillkor om den innehåller något förändrat villkor, som till exempel högre lön.

Lagrum

6 c-6 g §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...