Innehåll

Definition

Särskilt anställningsstöd är ett arbetsmarknadspolitiskt aktivitetsstöd som syftar till att ge personer med svag ställning på arbetsmarknaden en möjlighet att få ett arbete. Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning undantas från vissa av anställningsskyddslagens regler.

Anställda i skyddat arbete är arbetstagare med funktionsnedsättning som är anställda inom till exempel Samhall eller hos offentliga arbetsgivare som får statsbidrag för dessa arbetstagare.

Lagrum

1 § andra stycket anställningsskyddslagen (1982:80)

förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd