Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsförmån

En arbetsförmån är en förmån en arbetstagare åtnjuter med anledning av sin anställning vid ett företag. Vissa arbetsförmåner är skattepliktiga.

Arbetsförmåner kan bestå i att en arbetstagare erbjuds lunchkuponger, bjuds på måltider, erhåller fri läkarvård och mediciner, friskvård eller en förmånsbil. Skatteverket beslutar vilka förmåner som är föremål för beskattning.

Arbetsrättsligt kan förmånerna ingå som en del i anställningsavtalet. Så brukar vara fallet med till exempel tjänstebil eller förmånsbil. Andra förmåner, som till exempel lunchkuponger, brukar vara en förmån utanför anställningsavtalet. Arbetsförmåner är normalt sett något som kan variera under anställningsförhållandet just med anledning av att det inte är reglerat parterna emellan i anställningsavtalet. Finns en förmån reglerad i anställningsavtalet kan den dock inte upphöra med mindre än att anställningsavtalet skrivs om och för det krävs att båda parter är överens om det. Anställningsförmåner kan också regleras i kollektivavtal.

Tänk på

Även om en förmån inte finns upptagen i anställningsavtalet kan den utgöra sådan förmån som ska beskattas. Kontrollera alltid med Skatteverket vid eventuell osäkerhet.

Se även

förmånsbil

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...