Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsförmån

En arbetsförmån är en förmån en arbetstagare åtnjuter med anledning av sin anställning vid ett företag. Vissa arbetsförmåner är skattepliktiga.

Arbetsförmåner kan bestå i att en arbetstagare erbjuds lunchkuponger, bjuds på måltider, erhåller fri läkarvård och mediciner, friskvård eller en förmånsbil. Skatteverket beslutar vilka förmåner som är föremål för beskattning.

Arbetsrättsligt kan förmånerna ingå som en del i anställningsavtalet. Så brukar vara fallet med till exempel tjänstebil eller förmånsbil. Andra förmåner, som till exempel lunchkuponger, brukar vara en förmån utanför anställningsavtalet. Arbetsförmåner är normalt sett något som kan variera under anställningsförhållandet just med anledning av att det inte är reglerat parterna emellan i anställningsavtalet. Finns en förmån reglerad i anställningsavtalet kan den dock inte upphöra med mindre än att anställningsavtalet skrivs om och för det krävs att båda parter är överens om det. Anställningsförmåner kan också regleras i kollektivavtal.

Tänk på

Även om en förmån inte finns upptagen i anställningsavtalet kan den utgöra sådan förmån som ska beskattas. Kontrollera alltid med Skatteverket vid eventuell osäkerhet.

Se även

förmånsbil