Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

Arbetstagare ska i arbetet ha rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets tillsyn ska leda till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Arbetsmiljöverket tar fram föreskrifter. Dessa publiceras i AFS, Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka förtydligar arbetsmiljölagen, till exempel regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet som innebär en skyldighet för en arbetsgivare att löpande undersöka om det finns risker i arbetsmiljön och därefter åtgärda bristerna. Arbetsmiljöverket gör inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera så att arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter följs. Om Arbetsmiljöverket hittar brister föreläggs arbetsgivaren att åtgärda dem.

På de flesta arbetsplatser ska bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombudet är en person som representerar de anställda och som kan ställa krav på arbetsmiljön och arbetsgivaren.

Lagrum

arbetsmiljölagen (1977:1160)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...