Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar betraktas också som arbetsskador.

Olycksfall i arbetet avser primärt olycksfall som sker på arbetsplatsen eller i övrigt vid utförande av arbetsuppgifter. Hit kan även hot om våld samt våld höra. Olyckor som inträffar på resa till och från arbetet räknas till färdolycksfall och utgör också arbetsskada. Drabbas en arbetstagare av försämrad fysisk eller psykisk hälsa på grund av arbetet som utförs rör det sig om en arbetssjukdom. En arbetstagare som smittas av till exempel en patient anses också drabbad av arbetsskada.

Den som skadas på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet kan få ersättning. Det är Försäkringskassan som handlägger sådana försäkringsärenden.

En arbetsgivare ska uppfylla de krav som kan ställas avseende arbetsanpassning och rehabilitering av en anställd som drabbats av en arbetsskada. En arbetstagare som drabbats av en arbetsskada kan inte sägas upp på grund av personliga skäl så länge som denne kan utföra något arbete av betydelse på arbetsplatsen.

I kollektivavtal kan det förekomma särskilda regler om reglering av arbetsskador och handläggningen av sådana ur ett processuellt perspektiv.

Tänk på

Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön är fullgod. Han eller hon ska dokumentera och anmäla händelser som kan anses vara arbetsskador. En arbetsgivare har också ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...