Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd avser rätten att arbeta i Sverige

En EU-medborgare har möjlighet att utan arbetstillstånd eller registrering av en uppehållsrätt hos Migrationsverket börja arbeta direkt. Den som är anhörig till en EU-medborgare men som själv är medborgare i ett land utanför EU får också arbeta utan arbetstillstånd men ska ansöka om uppehållskort om personen ska vara här i mer än tre månader.

För att den som arbetsgivaren vill anställa ska få ett arbetstillstånd ska arbetsgivaren:

 • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar,

 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen,

 • erbjuda en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen,

 • ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen,

 • erbjuda anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig (för att uppnå kravet på försörjning måste arbetstagaren arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt),

 • skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Det finns dessutom speciella regler för vissa yrken och medborgare i en del länder. Inom vissa branscher ställs också högre krav på arbetsgivaren.

Certifiering

Företag kan ansöka hos Migrationsverket om att bli certifierade. Detta innebär att handläggningen för ansökan om arbetstillstånd och förlängning av arbetstillstånd blir mer skyndsam.

Undantag från kravet på arbetstillstånd

Följande personer kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd:

 • specialister i en internationell koncern som arbetar tillfälligt i Sverige för koncernen i sammanlagt kortare tid än ett år,

 • anställda i en internationell koncern som ska delta i praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos ett företag inom koncernen i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader,

 • personer som inom ramen för en affärsuppgörelse ska delta i utbildning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller delta i liknande aktiviteter i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader,

 • diplomatiska och utsända konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning (undantaget gäller i regel bara anställningen vid den aktuella beskickningen),

 • montörer eller tekniska instruktörer i samband med brådskande uppsättning eller reparation av maskiner i som längst två månader (Arbetet ska vara av kriskaraktär, det vill säga något oförutsett ska ha hänt som kräver snabba åtgärder. Om arbetet är planerat eller förutsett gäller inte undantagsregeln.),

 • personer som tillfälligt engagerats för radio eller TV av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB (TV4-gruppen/TV4 AB) i max en månad från inresan,

 • artister, tekniker och annan turnépersonal under förutsättning att artisten bjudits in av en etablerad arrangör i som längst 14 dagar under en period av tolv månader,

 • professionella idrottare och funktionärer som ska delta i internationella tävlingar i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader,

 • personal på tåg och lastbilschaufförer i internationell yrkestrafik,

 • förare och personal ombord på turistbussar i som längst tre månader,

 • representanter som arbetar tillfälligt som exempelvis säljare eller journalister för ett företag som inte har filial eller kontor i Sverige,

 • anställda vårdare för en person som besöker landet i högst tre månader,

 • gästforskare eller lärare inom högre utbildning som ska delta i forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet i sammanlagt högst tre månader under en period av tolv månader,

 • personer som bor och är anställda i ett EU-/EES-land eller Schweiz men som inte är medborgare där och som i samband med entreprenad eller liknande tillfälligt ska arbeta i Sverige,

 • vittnen eller målsägande i en brottsutredning som fått uppehållstillstånd på grund av detta, eller

 • en person som deltar i en hjälpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige.

Tänk på

När det gäller en nystartad verksamhet och arbetsgivaren vill anställa en person som är medborgare i ett land utanför EU gäller särskilda krav.

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste arbetsgivaren ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

Genom certifiering går det snabbare för företag att få arbetskraft från länder utanför EU. Det gäller för både små och stora företag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...