Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Familjemedlemmar

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde. Make/maka och släktingar i rätt upp- och nedstigande led bör alltid räknas som familjemedlemmar och undantas från lagen även om de inte har gemensamt bo med arbetsgivaren.

Avlägsnare släktingar, inbegripet fosterbarn och styvbarn undantas också under förutsättning att de har gemensamt bo med arbetsgivaren eller tillhör arbetsgivarens hushåll. Även sambo ska undantas från lagen, i vart fall om samboförhållandet pågått någon tid.

Flera domar från Arbetsdomstolen visar att undantaget för familjemedlemmar ska gälla även om rörelsen bedrivs i bolagsform och arbetsgivaren därför formellt är en juridisk person. Detta förutsätter att den ovan nämnda familjeanknytningen finns till en fysisk person som är aktiv i bolaget på grund av sitt delägarskap i bolaget och som har ett väsentligt inflytande över bolagets verksamhet. Anknytningen ska alltså finnas till en fysisk person som i detta sammanhang räknas som arbetsgivare och inte som arbetstagare hos bolaget.

Tänk på

Undantaget från anställningsskyddslagen gäller för familjemedlemmar som arbetar i familjeföretag även om företaget drivs som aktiebolag eller handelsbolag.

Lagrum

1 § andra stycket anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...