Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Företagsledning

 

Med ett företags ledning avses normalt styrelsen i bolaget, det vill säga de personer som är registrerade som styrelseledamöter eller suppleanter i ett aktiebolag. Ledningen kan dock utgöras av en vidare krets än just styrelsen. I andra bolagsformer, såsom till exempel kommanditbolag och handelsbolag finns inte någon lagregel om att dessa bolag ska ha en styrelse. Ledningen anses i dagligt tal utgöras av de personer som har den övergripande formella eller informella rätten att fatta beslut. Bolagets ledning i mindre företag kan begränsas till ägaren själv medan den i större bolag kan utgöras av vd, styrelsen samt ytterligare direktörer eller andra chefer, ofta även medlemmar av informella ledningsgrupper.

Beroende på chefens ställning i bolaget kan anställningsskyddslagens (LAS) regler vara tillämpliga på dennes anställning. Som huvudregel gäller att samtliga arbetstagare omfattas av anställningsskyddslagen. I dess första paragraf undantas bland annat företagsledare eller arbetstagare med därmed jämförlig ställning från anställningsskyddslagens tillämpning; istället blir allmänna avtalsrättsliga principer tillämpliga på det enskilda anställningsavtalet. En restriktiv bedömning av vem som är företagsledare ska göras när begreppet ska tillämpas. Det innebär att som huvudregel ska anställningsskyddslagen gälla för de flesta av medlemmarna i ledningsgrupper.

Tänk på

Vilka befattningshavare som är medlemmar av ledningsgrupper varierar från företag till företag, liksom även innebörden av begreppet ledningsgrupp. I vissa företag kan det innebära att man har arbetsgivarfunktioner när man är medlem av en ledningsgrupp, medan det inte gör det i andra företag.

Lagrum

1 § anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%