Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Förordningar och föreskrifter

Vissa regler kan beslutas av regeringen, de kallas förordningar. Vanligt förekommande är att förordningar preciserar det som står i lagarna, även om förordningar är underställda lagarna. För ännu mer detaljerade regler finns föreskrifter som utges av myndigheter. Föreskrifter innehåller således mer detaljerade regler än förordning, till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter.