Det förekommer att arbetsgivare låter arbetstagare träna eller utöva annan friskvård på arbetstid, såsom till exempel ridning, golf, yoga och avstressningsövningar eller få massage. Vidare finns det möjlighet för arbetsgivare att erbjuda arbetstagare ett friskvårdsbidrag. Dylika anställningsförmåner kan antas leda till friskare medarbetare. Dessutom förekommer det uppfattningar om att arbetstagarna då även blir mer effektiva den tid de faktiskt arbetar. Konsekvensen av friskvård är i bästa fall att lika mycket arbete blir gjort, att sjukskrivningarna minskar och att arbetsplatsen får nöjdare medarbetare.

Det är arbetsgivaren som beslutar om friskvårdsbidrag och storleken av det. Normalt erbjuds - av skattemässiga skäl - alla anställda samma förmån. Skrivs förmånen in i anställningsavtalet krävs en framgångsrik omförhandling av anställningsvillkoren för det fall arbetsgivaren längre fram skulle vilja dra tillbaka bidraget, annars gäller förmånen under anställningsavtalets hela löptid. För det fall det däremot är fråga om en förmån som finns vid sidan av anställningsavtalet anses det utgöra en icke avtalad förmån vilken arbetsgivaren ensidigt kan besluta över.

Tänk på

Det kan vara lämpligt för en arbetsgivare att erbjuda friskvårdsbidraget utanför ramen för anställningsavtalet. På så vis blir det lättare att anpassa sig till skatterättsliga förändringar.