Innehåll

Hyvling innebär att en arbetstagares anställningsavtal minskas, eller ” hyvlas”.

Vid en omorganisation på en driftsenhet som innebär att en eller flera arbetstagare vars arbetsuppgifter är lika, ska erbjudas omplacering till nytt arbete inom ramen för sakliga skäl, gäller särskilda regler. Om det nya arbetet bara innebär sänkt sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler bland de arbetstagare som har högre sysselsättningsgrad än den lägsta som avses att erbjudas:

  1. Arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före arbetstagare med längre anställningstid.

  2. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.