Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Ideell förening

Samverkan mellan människor kan ske på olika sätt. Inom juridiken talar man om associationer när människor avtalar om att samverka för ett gemensamt ändamål. Bolag och föreningar är de två vanligaste associationerna.

Det finns många olika slag av föreningar. De brukar indelas i ideella och ekonomiska föreningar. Arbetstagarorganisationer är ideella föreningar.

En ideell förening är en juridisk person. Det innebär att föreningen för egen del kan träffa avtal och erhålla rättigheter och åta sig skyldigheter. Medlemmarna ansvarar således inte för föreningens skulder.

För att en sammanslutning ska anses som ideell förening krävs att föreningen har antagit stadgar och utsett en styrelse. Stadgarna ska innehålla bestämmelser om en målsättning med föreningen som skiljer den från andra föreningar och som ger föreningen en individualitet. Styrelsens uppgift är att sköta föreningens angelägenheter och att företräda föreningen utåt.

Saknar övergripande lagstiftning

Det finns ingen övergripande lagstiftning om ideella föreningar. Åtskilliga försök har gjorts under årens lopp att lagstifta om dessa föreningar men försöken har misslyckats, främst därför att föreningarna har motsatt sig inskränkningar i rätten att bestämma över sina angelägenheter.

Det finns dock på olika håll enstaka regler om ideella föreningar. Som exempel kan nämnas att handelsregisterlagen föreskriver att ideella föreningar som idkar näringsverksamhet ska införas i Bolagsverkets handelsregister. I medbestämmandelagen finns en definition av arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisationer och enligt diskrimineringslagen skyddas medlemmar i sådana organisationer mot diskriminering i vissa avseenden.

Även om det saknas en övergripande lagstiftning om ideella föreningar är dess medlemmar inte rättslösa. I rättspraxis har det vuxit fram viktiga principer om medlemmarnas rättigheter gentemot föreningen. En förening anses i princip vara skyldig att behandla alla medlemmar lika, såvida inte stadgarna säger något annat. Vidare kan en uteslutning av en medlem överprövas rättsligt av en domstol, under förutsättning att medlemskapet har en ekonomisk betydelse för medlemmen. Från rättspraxis kan nämnas att uteslutning ur en förskoleförening som drevs som föräldrakooperativ har ansetts kunna prövas rättsligt.

Lagrum

2 § handelsregisterlagen (1974:157)6 § medbestämmandelagen (1976:580)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...