Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Introduktionsjobb

 

Introduktionsjobb innebär att arbetsgivaren anställer någon som är ny på arbetsmarknaden eller om personen har varit borta länge från arbetsmarknaden. Arbetsgivaren kan då ha rätt till ett ekonomiskt stöd. Ersättningen utgår i form av kreditering av arbetsgivarens skattekonto. Löneutbetalningen till arbetstagaren ska ske elektroniskt under stödperioden för att minska risken för felaktiga löneutbetalningar.

För att kunna få ett introduktionsjobb måste arbetssökanden vara nyanländ eller delta i något av garantiprogrammen, det vill säga jobb- eller utvecklingsgarantin eller ungdomsgarantin. Deltagandet ska pågå under minst 200 ersättningsdagar. Stödet gäller för både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar och både heltid eller deltid.

Introduktionsjobben har ersatt särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, trainee välfärd och trainee brist.

Arbetsgivaren har möjlighet att vid heltidsarbete få ersättning med 80 procent av lönekostnaden upp till ett tak på en månadslön som motsvarar 20 000 kronor. De första sex månaderna kan arbetsgivaren få ersättning för handledning eller kompetenshöjande insatser för arbetstagaren. Handledarbidraget är 2 000 kronor per månad för en tjänstgöringsgrad över 50 procent och 1 000 kronor per månad för en tjänstgöringsgrad under 50 procent.

Tänk på

Introduktionsjobben gäller för:

- den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller

- den som har fyllt 20 år och som deltagit i Jobbgarantin för ungdomar i minst 200 ersättningsdagar eller

- den som har fyllt 20 år och är nyanländ.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%