Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Kompensationsledighet

Om en arbetstagare arbetat övertid eller under mertid, och inte kompenserats ekonomiskt, har arbetstagaren rätt till kompensationsledighet (även benämnt kompledighet eller bara komp) om sådan rätt har avtalats. Det är en vanlig bestämmelse i kollektivavtal men det förekommer inte hos alla arbetsgivare eller för alla yrkesgrupper.

När kompensationsledigheten ska tas ut görs detta i samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Om en arbetstagare får dygns- eller veckovila avbruten, till exempel genom beredskapstjänstgöring, ska kompensation för det göras genom annan ledighet. Detta framgår av bestämmelser i arbetstidslagen.

Lagrum

arbetstidslagen (1982:673) 13, 13 a och 14 §§