Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Konflikt

Konflikter på arbetsplatsen är inte sällan förekommande. Med en god arbetsmiljö minskas risken av konflikter i arbetet. Det är viktigt att arbetsgivaren tar itu med konflikterna på ett tidigt stadium, innan konflikterna eventuellt trappas upp. Om arbetsgivaren dröjer med att reagera på konflikterna kan det ses som att det är ett accepterat beteende. Eftersom det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön är det arbetsgivaren som ska reda ut konflikterna. Konflikter ska i första hand larmas till arbetsgivaren. Om det är arbetsgivaren själv som är en del av konflikten kan arbetstagare larma om missförhållandena till ett eventuellt skyddsombud eller i sista hand till utomstående. Ytterst kan konflikter utgöra saklig grund för uppsägning eftersom de ofta orsakar samarbetsproblem.

Lagrum

arbetsmiljölagen (1977:1160)

7 § anställningsskyddslagen (1982:80)