Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Läkarbesök

En arbetstagares läkarbesök inklusive tandläkarbesök ska i första hand ske utom arbetstid. Om läkarbesök på arbetstid är nödvändigt och inte akut, ska planering av läkarbesöket ske så att arbetsgivarens verksamhet inte påverkas i största möjliga utsträckning. Om ett läkarbesök inte kan planeras på detta sätt på grund av att det är akut får man förutsätta att det innebär att arbetstagaren är så pass sjuk att denne inte kan utföra sitt arbete. Läkarbesöket torde då infalla på den första sjukdagen eller annars senare under sjuklöneperioden under vilken arbetstagaren har rätt till sjuklön motsvarande 80 % av lönen.

Om läkarbesök sker på arbetstid, utan att arbetstagaren sjukanmäler sig men likväl anmäler att denne ska på läkarbesök, kan arbetsgivaren göra avdrag på lönen avseende den tid arbetstagaren är frånvarande.

Det kan i kollektivavtal förekomma bestämmelser om att en arbetstagare efter olycksfall i arbetet har rätt till ersättning från arbetsgivaren vid läkarbesök. På många arbetsplatser föreligger även en sedvana om att inte göra löneavdrag vid läkarbesök.

Rättspraxis

AD 1978 nr 113. I ett kollektivavtal fanns bestämmelsen om att en arbetstagare efter olycksfall i arbetet har rätt till ersättning från arbetsgivaren vid läkarbesök. Ersättningen skulle avse bland annat förlorad arbetstid. Fråga uppkom om ersättningen även skulle avse resten av dagen om sjukhusbesöket ledde till att arbetstagaren blev sjukskriven. Arbetsdomstolen fann att lydelsen inte gav rätt till ersättning för karensdagen vid sjukdom och olycksfall som inte inträffat i arbetet. Arbetsdomstolen uppfattar vidare att ersättningen ska utgå för den tid som går åt för sjukhusbesöket. Ersättningsrätten ansågs begränsad till den tid läkarbesöket och resorna från läkaren eller sjukhuset tog.

Tänk på

Det anses följa av lojalitetsplikten att läkarbesök om möjligt ska planeras så att inte arbetsgivarens verksamhet påverkas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...