Innehåll

Historiskt sett har det varit vanligt att tjänstemän erhållit tidlön varje månad medan arbetare erhållit lönen veckovis eller varannan vecka, och ofta beräknad för varje faktisk arbetad timme (timlön). Löneformen månadslön har under senare år blivit vanligare på traditionella arbetarområden.

Förekomsten av månadslön och dess storlek får betydelse bland annat vid beräkning av vissa arbetsrättsliga skadestånd.

Lagrum

39 § anställningsskyddslagen (1982:80)