Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Maskning

Maskning anses vara en stridsåtgärd om åtgärden har till syfte att utöva påtryckningar på arbetsgivaren i viss fråga och innebär att arbetet utförs extra långsamt. En variant av denna stridsåtgärd är att arbetet utförs utomordentligt noggrant och i enlighet med alla föreskrifter. Ett exempel är tulltjänstemän som kontrollerar alla ankommande passagerare, utan urskillning.

Maskning är förhållandevis sällsynt i Sverige, men förekommer ibland på kontinenten. Maskning brukar undantagslöst utföras ”i smyg”, dvs. utan att åtgärden utlysts såsom stridsåtgärd av facklig organisation och därmed inte heller erkänts att maskningen skulle utgöra stridsåtgärd. Därmed blir stridsåtgärden otillåten.

Tänk på

Att utföra arbete för nitiskt kan utgöra en stridsåtgärd, om syftet är att utöva påtryckningar på arbetsgivaren.

Lagrum

41 § medbestämmandelagen (1976:580)