Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Missgynnande

Förbudet mot missgynnande behandling innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Förbudet gäller när arbetsgivaren till exempel beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju, tillämpar lönevillkor eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet eller på annat sätt vidtar en ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Förbudet innebär bland annat att uppsägning eller avskedande av en arbetstagare ska förklaras ogiltig om avslutandet av anställningen grundar sig på omständigheter som har samband med föräldraledigheten.

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har under vissa förutsättningar rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner. Detsamma gäller för en kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som på grund av det inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter. Denna omplaceringsrätt förutsätter att det är skäligt för arbetsgivaren att omplacera.

En arbetsgivare som bryter mot bestämmelser enligt föräldraledighetslagen ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. I vissa fall kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Om en arbetssökande eller en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, går bevisbördan över på arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten. Detta brukar kallas för en delad bevisbörda.

Rättspraxis

AD 2013 nr 63. En arbetsgivare har krävt att en anställd som anmält ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB) ska uppvisa ett läkarintyg som styrker barnets sjukdom. Sedan arbetstagaren motsatt sig detta har hon varnats för bl.a. olovlig frånvaro den aktuella dagen. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren därmed har missgynnats på ett sätt som står i strid med 16 § föräldraledighetslagen.

Tänk på

Rätten att vara föräldraledig är en rättighet som inte kan inskränkas genom avtal eller företagspolicies. Bara vissa form- och procedurföreskrifter i lagen kan regleras annorlunda genom kollektivavtal. Vid kränkning av den anställdes rätt blir arbetsgivaren skyldig att utge skadestånd till den anställde.

Lagrum

16 § föräldraledighetslagen (1995:584)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...