Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Muntligt anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Det finns med andra ord inget formkrav. Däremot ska arbetsgivaren lämna en skriftlig anställningsbekräftelse till arbetstagaren inom en månad efter det att arbete påbörjats. Denna bekräftelse ska innehålla ett antal uppgifter, t.ex. om anställningsform, arbetsuppgifter och begynnelselön (6 c § anställningsskyddslagen).

Även om ett muntligt anställningsavtal således är giltigt kan det av praktiska skäl vara en fördel att använda skriftlig form för att undvika oklarheter och tvister om vad arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om.

Tänk på

I ett fall, AD 1981 nr 131, har Arbetsdomstolen till och med sagt att en arbetstagare haft fog för sin uppfattning att han blivit anställd genom att företaget han sökte arbete hos betedde sig på ett sätt som gav honom anledning att tro det.

Lagrum

6 c § anställningsskyddslagen (1982:80)