Innehåll

Verksamheter inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Reglerna om personalliggare utökades från och med den 1 juli 2018 och gäller även verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- eller tobaksgrossist. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokalen. Personalliggaren ska uppdateras varje arbetsdag och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.

De nya reglerna innebär att vissa nya branscher har en skyldighet att föra personalliggare och innebär att om andra personer än enskild näringsidkare, företagsledare eller deras närstående är verksamma i näringsverksamheten ska samtliga personer noteras i personalliggaren. Tidigare omfattades inte näringsidkaren, företagsledaren eller deras närstående av denna skyldighet.

Reglerna ändras också så att vid blandad verksamhet i gemensam lokal ska samtliga i personalen noteras i personalliggaren, även de som arbetar i verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare. Detta är en ändring från reglerna då det för närvarande inte finns en skyldighet att notera personer som inte arbetar inom del av verksamheten som omfattas av skyldighet att för personalliggare.

Följande nya branscher har efter beslutet en skyldighet att föra personalliggare:

Kropps- och skönhetsvård. Företag som utför behandlingar av personers kroppar eller sköter om personers yttre.

Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Företag som arbetar med partihandel med livsmedel, drycker och tobak.

Fordonsserviceverksamhet. Underhåll och reparationer av motordrivna fordon, det vill säga personalbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder. Arbeten som ses som fordonsserviceverksamhet är till exempel reparationer, lackering, glasarbeten, däckservice, rekonditionering, hjulskifte och tvätt.