Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Personalliggare

 

Verksamheter inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Reglerna om personalliggare utökades från och med den 1 juli 2018 och gäller även verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- eller tobaksgrossist. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokalen. Personalliggaren ska uppdateras varje arbetsdag och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.

De nya reglerna innebär att vissa nya branscher har en skyldighet att föra personalliggare och innebär att om andra personer än enskild näringsidkare, företagsledare eller deras närstående är verksamma i näringsverksamheten ska samtliga personer noteras i personalliggaren. Tidigare omfattades inte näringsidkaren, företagsledaren eller deras närstående av denna skyldighet.

Reglerna ändras också så att vid blandad verksamhet i gemensam lokal ska samtliga i personalen noteras i personalliggaren, även de som arbetar i verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare. Detta är en ändring från reglerna då det för närvarande inte finns en skyldighet att notera personer som inte arbetar inom del av verksamheten som omfattas av skyldighet att för personalliggare.

Följande nya branscher har efter beslutet en skyldighet att föra personalliggare:

Kropps- och skönhetsvård. Företag som utför behandlingar av personers kroppar eller sköter om personers yttre.

Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Företag som arbetar med partihandel med livsmedel, drycker och tobak.

Fordonsserviceverksamhet. Underhåll och reparationer av motordrivna fordon, det vill säga personalbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder. Arbeten som ses som fordonsserviceverksamhet är till exempel reparationer, lackering, glasarbeten, däckservice, rekonditionering, hjulskifte och tvätt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%