Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Privata samtal

Arbetstagaren ska under arbetstiden utföra sitt arbete med den omsorg och den noggrannhet som arbetsuppgifterna kräver. Att bryta mot denna förpliktelse, till exempel genom maskning eller genom privata samtal kan leda till en erinran och ytterst till uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetstagaren har dock rätt att i skälig utsträckning ringa eller ta emot enstaka privat samtal på arbetstid.

Vid omfattande ringande åsidosätter arbetstagaren sina åligganden i arbetet. Om telefonerandet sker från arbetsgivarens telefon kan dessutom det privata ringandet få till följd att inkommande samtal till arbetsgivaren blockeras, och även att kostnader uppkommer för arbetsgivaren. Privata samtal ska i möjligaste mån ske under raster eller pauser och allra helst från en privat telefon (till exempel en mobiltelefon).

Rättspraxis

I AD 2006 nr 13 hade en arbetstagare ringt ett stort antal samtal till utlandet och till mobiltelefoner från arbetsgivarens telefon. Arbetsdomstolen fann att det omfattande telefonerandet inneburit ett allvarligt åsidosättande av förpliktelserna i anställningsavtalet. Arbetsdomstolen ansåg beteendet nonchalant och självsvåldigt. Det tillsammans med olovlig frånvaro i kombination med arbetsvägran ansåg Arbetsdomstolen vara grund för uppsägning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...