I och med den reformerade arbetsrätten har grunderna för uppsägning ändrats. Saklig grund har ändrats till sakliga skäl. Syftet är att det för både arbetsgivare och arbetstagare ska vara lättare att förutse vad som krävs för att en uppsägning ska vara rättsligt godtagbar.