Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Säsongsanställning

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för säsongsarbete. I dessa fall skiftar förutsättningarna för arbetet på ett sådant sätt att det framstår som naturligt att begränsa anställningsavtalet till en viss säsong. Det handlar ofta om väderleksmässiga variationer som gör att arbete inte kan bedrivas effektivt under hela året. Säsongsanställningar är vanliga inom bygg- och anläggningsbranscherna, skogs- och lantbrukssektorn och turistnäringen som hotell, restaurang och besöksnäringen.

Det finns ingen tidsbegränsning för säsongsanställning utöver vad som ligger i begreppet säsong. Detta begrepp är inte precist utan kan variera tidsmässigt från bransch till bransch och även mellan olika år beroende på t.ex. skillnader i vädersituationen.

Lagrum

5 § anställningsskyddslagen (1982:80)