Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Är trakasserierna av sexuell natur kallas de för sexuella trakasserier. Det kan till exempel utgöras av kommentarer, tafsande eller närgångna blickar. Den som känner sig trakasserad ska göra klart för den som trakasserar att beteendet inte är välkommet. För det fall de sexuella trakasserierna är allvarliga behövs klargörandet inte göras eftersom det framstår som självklart att beteendet inte är önskvärt.

Lagrum

1 kap. 4 § p. 5 diskrimineringslagen (2008:567)